The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

S 20250633

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

          บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอขอบคุณ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่สละเวลาในวันหยุด เพื่อมาสนทนาและให้แง่คิดในประเด็นของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นการลดภาระการทำงานของครู/โรงเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และมีจุดเน้นที่เป็น Best practice ของโรงเรียนคาทอลิกที่ชัดเจน

- - - - - - -

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

<Facebook>

pak22

Title 1

find us on youtubeunnamed

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png1.png7.png8.png9.png
วันนี้787
เมื่อวานนี้1438
อาทิตย์นี้787
เดือนนี้41472
รวม211789

Who Is Online

2
Online

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 08:53