ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

1617441676180

พ่อแม่ คือ ผู้แสดงให้ลูกเห็น สอนลูกให้เป็นคนดีด้วยคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน
หน้าต่าง..คุณธรรม By.... KANJANA

การประหยัดและอดออม...มีความสำคัญต่อชีวิตเรามาก..ถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เราประสบ
ความสำเร็จในชีวิตได้..จากการสังเกตผู้คนรอบข้างเราหรือจากการอ่าน..การศึกษาค้นคว้า..พบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จ
ในชีวิต..มีชื่อเสียง..มีฐานะร่ำรวย..ล้วนมีคุณลักษณะนิสัยของการประหยัดและอดออม..

โดยประหยัดอดออมทั้งเวลา เงินทองและทรัพยากร..ทำให้เขาเหล่านั้นพบความสำเร็จได้..แม้รอบข้างเราจะพบว่าคนเชื้อสายจีนที่ประสบผลสำเร็จ
ในชีวิตเป็นส่วนใหญ่..นอกจากที่มีความมุมานะอดทนแล้วยังมีนิสัยรักการประหยัดและอดออมอยู่ด้วยเสมอ

จิตใจของเด็กนั้นเปรียบเหมือนธนาคาร
ท่านใส่อะไรเข้าไป...
อีก 10 ปี ข้างหน้า..
ท่านจะได้รับเงินต้นคืน ..
พร้อม “ดอกเบี้ย” ..
(ศจ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ)

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้จะดีนักในยุคนี้ ทำให้การออมเงินที่เป็นเรื่องจำเป็นอยู่แล้ว ยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีก..สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือ..“สอนลูกออมเงิน”..การปลูกฝังความมีวินัยในการใช้เงิน..รวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่จะจัดการกับเงินที่ตัวเองมี..ถือเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งที่โรงเรียนไม่อาจให้ได้ก็เป็นหน้าที่หลักของพ่อแม่
ที่จะเป็นคนสอนลูกให้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้..จะมีใครในโลกที่ช่วยสอนลูกให้เรียนรู้เรื่องการออมได้ดีไปกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่
อีกล่ะ..ในเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดเขาทุกวัน..สิ่งที่เราคอยอบรมรวมทั้งพฤติกรรมการใช้เงินและการออมของเรานั่นแหละ
ที่เป็นต้นแบบในการปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเล็ก..ถึงแม้ว่าลูกอายุเพียงไม่กี่ขวบ..แต่เขาเรียนรู้ได้จากทัศนะคติเกี่ยวกับเงิน.ๆ ทอง.ๆ.ของเรา..อะไรก็ตามที่เราสั่งสอนลูกต้องสอดแทรกการรู้จักประหยัดในชีวิตประจำวันด้วย..เพราะเด็กสามารถซึมซับพฤติกรรมได้มากกว่าการสั่งสอนเสียอีก หาไม่แล้วเด็ก ๆ ของเราจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ล้มเหลวในการรับมือกับเรื่องเงิน.ๆ.ทอง.ๆ.ของตัวเอง และยิ่งจะมีปัญหาหนักแน่เมื่อเศรษฐกิจถดถอย

ปัจจุบันการอบรม... สั่งสอนวิธีการใช้เงินให้ลูกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงและยากมากขึ้น... เพราะสิ่งล่อตาล่อใจ
ในยุคนี้มีมากมาย...จนยากที่จะฝ่าด่านกระแสสังคมออกมาได้..และบางครั้งพ่อแม่ก็เป็นคนปลูกฝังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เหล่านั้นเสียเอง...จากการที่เราสังเกตรอบ ๆ... ตัวก็เจอกับสิ่งเหล่านี้

เด็กอนุบาลมีของเล่น เกม ราคาแพงๆ
เด็กประถมเล่นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน คุยและเล่นเกมกับเพื่อน
เด็กมัธยมขอเงินแม่ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเกาหลีใบละ 5,000 บาท

เราเห็นแม่ค้าขายผลไม้ในตลาดกำลังเรียกลูกค้าให้มาซื้อของพร้อมกับจัดร้านไปด้วย..แต่ลูกสาวเล่นเกมส์
บนแท็บเล็ตนอนอยู่ข้าง..ๆ..ไม่ใยดีกับงานที่แม่กำลังทำ

ภาพเหล่านี้เน้นคำว่า..“พ่อแม่รังแกฉัน”..ได้ชัดเจนมาก..เราเข้าใจความหวังดีของพ่อแม่ว่าต้องการให้ลูกได้รับ
สิ่งที่ดีที่สุด..มีรูปแบบการใช้ชีวิตหรือสิ่งของที่ทัดเทียมเพื่อน..สำคัญที่สุด..คือ..ไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนตนเอง

แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะสร้างความยากลำบากให้แก่ลูกของคุณในอนาคต..ในช่วงที่เขาต้องมีชีวิตอยู่บนโลก
เพียงลำพัง..จะทำให้เขาไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้..กลายเป็นคนที่รับความลำบากและความผิดหวังไม่ได้
เพราะที่ผ่านมาเวลาอยากได้อะไรพ่อแม่ก็เสกมาให้อยู่ตรงหน้าอย่างง่ายดาย..แล้วพ่อแม่จะเริ่มต้นในการสอนลูกถึงเรื่องพวกนี้ยังไงดีล่ะ..แม่ปูต้องเดินให้ตรงทางเสียก่อนลูกปูถึงจะเดินได้ถูกทาง..ฉะนั้นมาดูกันว่าเรามีวิธีอะไรบ้างจะช่วยให้ลูก
ของเราเรียนรู้การประหยัด..อดออมอย่างได้ผล
.
ที่มา : จุลสารเพื่อนอนุบาล ฉบับที่ 2 ปี 2563 (หน้า 4-5)