ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

166235465 482427906451546 2782307620121318455 n

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอสื่อการเรียนรู้ Learn Rabbit นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ฟังก์ชันเพื่อการจัดการชั้นเรียนอย่างครบกระบวนการ สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่... เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอดเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.learnrabbit.com
- - -
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

166876856 482428076451529 7744073520363263326 n

166825567 482427743118229 4071881276776478187 n