ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

1 IMG 5952 2

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 (ค.ศ.2021) ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ จัดฉลองวันครอบครัว พบปะ แบ่งปัน เป็นปีที่ 13 ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

เวลา 11.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ประธานโดย พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ หลังจากพิธีมิสซา รับประทานอาหารและส่งมอบความสุขด้วยการมอบของขวัญแก่กันและกัน

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

138925734 440026647358339 4140385318593607102 n

139616931 440027000691637 3120736584659969497 n