ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

1 IMG 6732

ขอขอบคุณ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ที่เข้ามาส่งมอบความสุขในโอกาสสำคัญ ขออวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่ดี กำลังใจที่ดี เป็นปีใหม่ที่ดี ที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จในด้านต่างๆ และขอให้ทุกท่านได้นำความสุข ความปีติยินดี เติมเต็มกันและกันเช่นนี้ ตลอดปีและตลอดไป

- - -

คำนับ ขอพร ส่งความสุขความยินดี

จาก บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

27 มกราคม ค.ศ. 2021

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>