ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

150262739 465406768153660 3603370897159329221 n

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา” ให้แก่โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด ทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 22 โรงเรียน คุณครูจำนวน 47 ท่าน โดยวิทยากรคืออาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

150893439 465403001487370 7175048106431806058 n

152037101 464249291602741 6546558182604428004 n