The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

1629101332895

            วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  เวลา 11.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ  เป็นประธาน วจนพิธีกรรม สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โน้มนำจิตใจชาวเราเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ จำนวน 33 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

1629103490798

1629095279302

            พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ องค์อุปถัมภ์ของ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (องค์อุปถัมภิกาของประเทศไทย)  โดยปกติเราจะร่วมเฉลิมฉลองทุกปี  ในปีนี้เราเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19  อยู่ในระหว่างการทำงาน Work From Home จึงจัดให้มี วจนพิธีกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  เพื่อจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองและขอพรจากพระแม่  ได้โปรดพิทักษ์รักษาเราทุกคนให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 เพื่อเราทุกคน จะสามารถรักและรับใช้พระองค์เสมอ1629095500437

            ปี 1950 (พ.ศ.2493) สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ประกาศข้อความเชื่อเรื่องการรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในMunificentissimus Deus มีสาระที่มีความหมายและน่าสนใจ “พระนางมารีย์ มนุษย์ พรหมจารี ผู้ที่สะท้อนความงดงามของความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระนางได้อย่างยอดเยี่ยม และสะท้อนถึงการตอบสนองของพระคริสตเจ้าต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างนอบน้อม แม่พระจึงไม่เคยต้องแยกจากพระบุตรของพระนางเลย พระนางอยู่เคียงข้างพระองค์ตลอดทางแห่งไม้กางเขน  และ ณ เชิงกางเขน ยังรับเป็นมารดาของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า พระนางได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิด และยังคงใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้าบนสวรรค์” ชีวิตของแม่พระเป็นการประกาศ “ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” โดยแท้  โดยผ่านทางความสุภาพ นอบน้อมและความต่ำต้อย ด้วยข้อความเชื่อนี้ จึงเชิญชวนให้มนุษย์เคารพต่อศักดิ์ศรีและแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ โดยรำพึงถึงชีวิตอันเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อของแม่พระนั่นเอง

16290955560921629095579762

            หลังจบ วจนพิธีกรรม คุณพ่อได้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ซึ่งโดยปกติจะอบรม 2 เดือนครั้ง ทุกครั้งที่คุณพ่ออบรม จะอบรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ทุกคน จะสามารถถ่ายทอดความคิดของคุณพ่อ ไปสู่โรงเรียนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน พวกเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกคืออะไร เราจะได้ถ่ายทอดความรู้นี้ไปได้อย่างดี โดยคุณพ่อใช้เวลาประมาณ 15 นาที

1629095656086

1629095692150

1629095714442

1629095317589
1629095391916

1629095422488

             และหลังจากที่คุณพ่อให้การอบรม เป็นการรายงานการดำเนินงานโดยหัวหน้าแผนก ได้แก่ แผนกวิชาการฯ แผนกงบประมาณ และแผนกปฐมวัย เพื่อการรับทราบความเป็นไปของแผนกต่างๆ เป็นต้น ช่วงนี้การสอบออนไลน์ยังมีหรือไม่ อย่างไร  เด็กปฐมวัยในช่วง COVID-19 กับพัฒนาการสมวัย แม้ไม่อยู่ที่โรงเรียน  การเรียนที่บ้านหรือออนไลน์เป็นอย่างไร  และเรื่องงบประมาณโรงเรียน ณ ขณะนี้แม้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการเป็นปกติได้ โรงเรียนของเราเผชิญกับความยากลำบากอย่างไร การรายงานประมาณคนละ 5 นาที โดยพิธีการและการอบรมในวันนี้ เสร็จสิ้นในเวลา 12.10 น. ขอขอบคุณที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันทุกคน  ขอแม่พระ ปกป้องคุ้มครองท่านให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ด้วยความช่วยเหลือที่มาจากพระแม่ เทอญ

 

- - - - - - -

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
<Facebook>  <ภาพทั้งหมด>

 Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3AOb7Si

pak22

Title 1

find us on youtubeunnamed

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png1.png7.png4.png3.png
วันนี้741
เมื่อวานนี้1438
อาทิตย์นี้741
เดือนนี้41426
รวม211743

Who Is Online

7
Online

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 08:33