The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

logo no bg

พระเจ้า ความรัก การรับใช้
GOD LOVE SERVICE

บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า
จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

 

The Education Department of Bangkok Archdiocese
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ความรับผิดชอบของอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ
ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก

 

ประวัติโดยย่อ
พระศาสนจักรได้เล็งเห็นถึงบทบาทอันสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้าง
และการพัฒนาสมรรถภาพ และศักยภาพของมนุษย์อย่างครบถ้วนในทุกด้าน
และการศึกษายังปลูกฝังความรัก จริยธรรม และมโนธรรมให้แก่เยาวชนอีกด้วย
ดังนั้นจึงอาจ กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษา
จึงเท่ากับการมีส่วนในการพัฒนา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเอง

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ทำให้สังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งคณะนักบวช และฆราวาส
ได้ดำเนินกิจการ ในด้านการศึกษา คือการก่อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มีนโยบายว่า "ให้แต่ละวัดมีโรงเรียนของตนเองอย่างน้อยถึงระดับเกณฑ์บังคับ"
และ "ให้พระสงฆ์ทุกองค์ ช่วยกันส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียน เต็มกำลังความสามารถ

"ซึ่งทำให้การศึกษา หรือกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น
คือ โรงเรียนมีฐานะเป็นงานหลักงานหนึ่งของการแพร่ธรรมของสังฆมณฑล
การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการในส่วนย่อยบางส่วน ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
จนกระทั่งในการสัมมนาที่บ้านซาเลเซียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2527 ที่สัมมนาได้มีมติให้ก่อตั้ง
"ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"
เดือนเมษายน 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"

 

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

โทรศัพท์ 02-681-3840-4; 02-681-3850-2
โทรสาร ชั้น 1 02-681-3845
โทรสาร ชั้น 3 02-681-3854 (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)
โทรสาร ชั้น 4 02-681-3852 
โทรสาร ชั้น 5 02-681-3838
อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์   www.edbathai.com

pak22

Title 1

find us on youtubeunnamed

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png1.png9.png6.png7.png
วันนี้965
เมื่อวานนี้1438
อาทิตย์นี้965
เดือนนี้41650
รวม211967

Who Is Online

8
Online

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 09:48