ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

เอกรัตน์

คุณพ่อเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม

วันเดือนปีบวช 

3 มิถุนายน ค.ศ. 2001

 

ตำแหน่ง 

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ช่วยงานอภิบาล วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

 

ที่อยู่

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
122/9 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

เบอร์โทรศัพท์

0-2681-3840 - 4

เบอร์โทรสาร

0-2681-3845

 

 คุณพ่อ เปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม

เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1971  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับศีลล้างบาป วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1971  วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา


การศึกษา
- โรงเรียนยอแซฟ อยุธยา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

- วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา

- กรุงโรม ปริญญาโท วิชาคำสอน

- ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา (ในประเทศ)

- ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) จบการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา) ณ กรุงโรม อิตาลี มหาวิทยาลัยซาเลเซียน เอกด้าน การสอนในโรงเรียน


การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2001
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
6 พ.ค. 2001 - 12 พ.ค. 2003  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
12 พ.ค. 2003 - 2007  ศึกษาต่อกรุงโรม วิชาคำสอน
5 พ.ค. 2007 - 13 พ.ค. 2009  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกงานคริสตศาสนธรรม,
5 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2016  พักประจำที่สำนักมิสซังกรุงเทพฯ
5 พ.ค. 2007 - 5 พ.ค. 2012  จิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
13 พ.ค. 2009- 30 เม.ย. 2016  ผู้จัดการแผนกงานคริสตศาสนธรรม ศูนย์คำสอน
5 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2016  ช่วยงานอภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ
30 เม.ย. 2016 - 9 พ.ค. 2020  ศึกษาต่อต่างประเทศ
9 พ.ค. 2020 - 6 มี.ค. 2021  รองผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน  พักประจำที่อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
9 พ.ค. 2020 - 6 มี.ค. 2021  ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์หลุยส์
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน  ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก


คติพจน์
“จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ”

 

<ที่มา : พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ>

<ประวัติในหอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ>