The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

              วันที่ 9 สิงหาคม 2564  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประชุมผู้ช่วยระดับปฐมวัย  หัวข้อ “การประเมินพัฒนาการ : ฐานสมรรถนะ”  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  เวลา 10.00 - 11.00 น.  โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 34 โรงเรียน จำนวน 62 ท่าน

 

9 ส.ค 64 1

 

              อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ได้ให้แนวทาง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ร่องรอย ผลงานของเด็กที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การอ่าน - การวาดภาพ การเขียนคำศัพท์ การวิเคราะห์ตัวละคร และเหตุการณ์จากนิทาน การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ  Clip VDO ที่ผู้ปกครองส่งมาให้ครู เช่น การร้องเพลง การทดลองวิทยาศาสตร์ การทำงานบ้าน การสำรวจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ การออกกำลังกาย การเล่นเกมการศึกษา การเพาะปลูก กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต การทำกิจกรรมจากใบงานของครู ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน..... ที่สอดคล้องหลักการของการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นความรับผิดชอบของครูที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

9 ส.ค 64 20

 

              และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยใช้สมรรถนะทั้ง 7 Domain แสดงพฤติกรรมที่เด็กสามารถทำได้ในช่วงอายุนั้น ๆ  ในการขอความร่วมมือผู้ปกครอง ได้สังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติของบุตรหลาน ว่าสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ได้ ประเด็นสำคัญผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าบางรายการพฤติกรรมบุตรหลานยังทำไม่ได้  ไม่เป็นไร เพราะข้อมูลที่ได้จะช่วยเป็นแนวทางที่ครูจะได้วางแผนการพัฒนาเด็กในช่วงเวลาที่สามารถมาเรียนในโรงเรียนได้ เพื่อให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่สมวัยต่อไป

 

9 ส.ค 64 17

9 ส.ค 64 18

9 ส.ค 64 19

 

<<Facebook >>                    <<ภาพทั้งหมด>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3fO4CXA

 

************

สถานที่ ห้องแผนกปฐมวัย ชั้น 4

อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

pak22

Title 1

find us on youtubeunnamed

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png1.png1.png8.png7.png3.png
วันนี้871
เมื่อวานนี้1438
อาทิตย์นี้871
เดือนนี้41556
รวม211873

Who Is Online

3
Online

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 09:19