ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

1 K 41 P1 Phonics

วันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในหัวข้อ "PHONICS FOR K.1 – P.1 WORKSHOP" ให้แก่คุณครูในระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถม 1

 โดยมีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 31 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

160306074 472994724061531 7989990802862729831 n

159658204 472994647394872 669977589267608400 n