ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

1 P2 P6 phonics 49

วันที่ 13 -14 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในหัวข้อ "PHONICS FOR P.2 - P.6 WORKSHOP" ให้แก่คุณครูในระดับชั้น ประถม 2 - ประถม 6 โดยมีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 18 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

159422287 473002330727437 2183553949060515864 n

159952517 473515494009454 3048467928687638049 n