ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

27 28 ก.พ. 64 ๒๑๐๓๐๒ 6

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดประเมินผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา” ให้แก่โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณกรุงเทพฯ

โดยมีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด ทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 22 โรงเรียน คุณครูจำนวน 47 ท่าน โดยวิทยากรคืออาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

<Facebook>       <ดูรูปภาพทั้งหมด>

153559082 464249571602713 4934635486410437977 n

154162920 464249391602731 6012587175723670044 n