The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

        ศธ.แถลงข่าว การเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน 2564 โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทางสถานีโทรทัศน์ ETV เฟซบุ๊ค ศธ.360 องศา และทุกองค์กรหลัก

สรุปการแถลงข่าว : เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน 2564 เลื่อนจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 มิถุนายน 2564 โดยให้วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ช่วง 11 วัน ทำการเตรียมความพร้อมให้กับครู มี 2 รูปแบบให้เป็นทางเลือก ได้แก่

       1)  แบบ Online  ผ่านเว็บไซต์กลาง ชื่อ "ครูพร้อม" โดยมีคลังข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ สำหรับทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ ปฐมวัย ถึงอาชีวศึกษา เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่บังคับ ไม่มีผลการเรียนรู้ ไม่มีผลต่อการประเมินใดๆ ทั้งสิ้น

       2)  แบบ Onsite เป็นการพัฒนาครูในรูปแบบ Offline ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดที่จะดำเนินการ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทุกโรงเรียนต้องเปิดเรียน โดยเลือกการเรียนรู้ 5 รูปแบบ สามารถผสมผสานกันได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง เด็ก ตามความจำเป็นและความพร้อมของโรงเรียนและผู้ปกครอง

1. On Site  /  2. On Line  /  3. On Air  /  4. On Hand  /  5. On Demand

รายละเอียดตามแถลงการ ศธ.นี้ >https://bit.ly/3o5sSaN

 

 กำหนดการ กิจกรรม "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"

ทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

(ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์)

ol

📌 ดาวน์โหลด >> กำหนดการ กิจกรรม "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้.pdf”

ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทาง...

👉 Youtube >> OBEC Channel

👉 Facebook >> ศธ.360 องศา

👉 Facebook >> สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

👉 Youtube  >> การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

👉 Website >> www.opec.go.th

โดยกิจกรรมจะมีทั้งหมด 3 ช่วง ประกอบด้วย ...

ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน...(วันที่ 12 -17 พฤษภาคม 2564)

ช่วงที่ 2 สอนเพื่อการเรียนรู้...(วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2564)

⏰ ช่วงที่ 3 เสริมสมรรถนะครู...(วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Online ผ่านระบบ Zoom

 * * * * * * * * * 

ครู นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ รับชมกันได้ วันและเวลาตามภาพ

ol2

ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน...(วันที่ 12 -17 พฤษภาคม 2564)

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564... วันนี้เป็นวันแรกของการเรียน เนื้อหาวันนี้จะเป็นการแนะแนว รวมถึงแนะนำผู้บริหาร และครู ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 12/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"  

12

 📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.30 – 11.00 น.) “นโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ และความห่วงใยถึงครูทั่วประเทศ”

     โดย ครูพี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

     🖥️ Link Youtube >> “นโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ และความห่วงใยถึงครูทั่วประเทศ”

 

📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 12.00 – 13.00 น.) “How to จิตวิทยาเด็ก”

     โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม)
     🖥️ Link Youtube >> "How To จิตวิทยาเด็ก"
     📂 เอกสารประกอบการบรรยาย >> download
 
 📌กิจกรรมที่ 3 (เวลา 13.00 – 14.00 น.) “การจัดเวลาเรียนท่ามกลางวิกฤตโควิด 5 รูปแบบ”
 
 📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 14.00 – 15.00 น.) “ปลุกพลังครูสู่ซุปตาร์ในใจเด็ก”
     โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ (ประธานสถาบัน อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น และคณะ)
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 15.00-16.00 น.) “เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล”
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรมและคณะ ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ / ประธานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     📂 เอกสารประกอบการบรรยาย >> download
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและครูทุกสังกัด

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 13/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"  

ol5

📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.00 น.) “เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด”

     โดย คุณคณาภรณ์ กิตติอนุกูลและคุณชุติมณฑน์ เคารพาพงศ์ (บริษัท เอ็ดเทค คอร์ป จำกัด)

     🖥️ Link Youtube >> “เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด”

 

📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.00 – 11.00 น.) “สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์”
     โดย ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม - Arkki (Thailand)
 
📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 11.00 – 12.00 น.) “สร้างเด็กไทยให้เป็น Global Citizen”
     โดย ครูพี่บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (บริษัท NEXTGEN EDUCATION จำกัด)
     🖥️ Link Youtube เพิ่มเติม >> วิดีโอประกอบการสอน
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 13.00 – 14.00 น.) “How to have cool online teaching Style”
     โดย Coach: Adah and coach Jol (บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด)
     🖥️ Link Youtube >> “How to have cool online teaching Style”
     🖥️ Link Video ประกอบการสอน 1 >> FUN ONLINE ENGLISH GAMES
     📂 เอกสารประกอบการบรรยาย 1 >> FUN-ONLINE-TEACHING
     🖥️ Link Video ประกอบการสอน 2 >> Online English Lesson
     📂 เอกสารประกอบการบรรยาย 2 >> How to have cool online teaching Style
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 14.00 – 15.00 น.) “การหารายได้เสริมของครูยุคใหม่ มันไม่ใช่ทางเลือก แต่มันคือทางรอด”
     โดย ครูก๊อง ศุษณะ ทัศน์นิยม & น้องหมี พิสิษฐ์ ไกรลาสสุวรรณ
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 15.00 – 16.00 น.) “Coach ชวนคิด สไตล์วิทย์ครูป้อม Asci”
     โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม Asci) โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ (Asci Tutor)
     📂 เอกสารประกอบการบรรยาย >> “Coach ชวนคิด สไตล์วิทย์ครูป้อม Asci”
 

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและครูทุกสังกัด

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 14/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"  

ol6

 📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.00 น.) “Befriend Your English Class : it's time to change”

     โดย อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ (สถาบันกวดวิชาเอม)

     🖥️ Link Youtube >> “Befriend Your English Class : it's time to change”

     📂 เอกสารประกอบการบรรยาย >>  “Befriend Your English Class : it's time to change”

     🖥️ Link Video ประกอบการสอน 1 >> Click

     🖥️ Link Video ประกอบการสอน 2 >> Click

 

 📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.00 – 11.00 น.) “จินตคณิต ครูทุกคนทำได้”

     โดย ดร.เมี่ยง จิตรา พีชะพัฒน์ : นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)
 
 📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 11.00 – 12.00 น.) “School Bright นวัตกรรมระบบบริหารสถานศึกษาครบวงจรศตวรรษที่ 21”
     โดย คุณนรินทร์ คูรานา (บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด)    
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 13.00 – 14.00 น.) “เผยเคล็ดลับสอนดนตรีด้วยวิธีออนไลน์”
     โดย คุณรณกร พรพชรวรรณ คุณสุกิจ วงศ์จิตเกษม คุณสกลธ์ เภาสู
     พร้อมแขกรับเชิญ พี่โก้ มิสเตอร์แซกแมนบริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด
     🖥️ Link Youtube >> “เผยเคล็ดลับสอนดนตรีด้วยวิธีออนไลน์”
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 14.00 – 15.00 น.) “นวัตกรรมการค้นพบความถนัดของเด็ก”
     โดย คุณพรพิมล ปักเข็ม และคุณอุกฤษฏ์ อรัญยะนาค
     พร้อมแขกรับเชิญ ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย (บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จำกัด)
     🖥️ Link Youtube >> “นวัตกรรมการค้นพบความถนัดของเด็ก”
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 15.00 – 16.00 น.) “การเรียนรู้และการฝึกทักษะดนตรี ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ TERO Music Course”
     โดย ครูป๊อก วิสิษฏ์ จิรวิมลกิจ และครูทิม วศิน วราห์บัณฑูรวิทย์
     บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
     🖥️ Link Youtube >> “การเรียนรู้และการฝึกทักษะดนตรี ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ TERO Music Course”
 

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและครูทุกสังกัด

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 17/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้" 

ol7

 📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.00 น.) “เสน่ห์ภาษากายผ่านเลนส์”

     โดย อาจารย์แมน วทัญญู มุ่งหมาย (CEO Star is Born)
     อาจารย์มีนา มัญชุมาศ บุญชู โกคิง (ผู้อำนวยการสถาบัน TalentD)
     และน้องแมงปอ จ่าอากาศตรีหญิง ปริศญา คูหามุข (นักร้องดุริยางค์ ทหารอากาศ)

     🖥️ Link Youtube >> “เสน่ห์ภาษากายผ่านเลนส์”

 

 📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.00 – 11.00 น.) “การสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย”

     โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (วิทย์ครูป้อม Asci) โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์
     และอาจารย์มีนา คุณมัญชุมาศ บุญชู โกคิง (ผู้อำนวยการสถาบัน TalentD)
 
 📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 11.00 – 11.30 น.) “แนวทางการศึกษากับเบรนคลาวด์”
      โดย คุณพิศาล วชิราชัย (โรงเรียนทิวไผ่งาม)
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 11.30 – 12.00 น.) “แนวคิดวิธีพิชิตการเรียนออนไลน์”
     โดย คุณบันเทิง แผ่นงาม และคุณทัศวรรณ ดำแป้น
     บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
     🖥️ Link Youtube >> “แนวคิดวิธีพิชิตการเรียนออนไลน์”
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 12.00 – 13.00 น.) “อาชีพแห่งอนาคต หลัง COVID 19"
     โดย วิทยากรพิเศษ คุณณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์
     🖥️ Link Youtube >> “อาชีพแห่งอนาคต หลัง COVID 19"
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 13.00 – 14.00 น.) "สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจ"
     โดย อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ (วิทยากรอิสระ/อาจารย์บรรยายพิเศษ)
     🖥️ Link Youtube >> "สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจ"
 
📌 กิจกรรมที่ 7 (เวลา 14.00 – 15.00 น.) “E-Sport อาชีพในฝันทำเงิน ฝันใหญ่ไปให้ถึง”
     โดย โค้ชหยัง อาจารย์ทนง คมภาสกร (สถาบัน Inside Out Academy)
     🖥️ Link Youtube >> “E-Sport อาชีพในฝันทำเงิน ฝันใหญ่ไปให้ถึง”
 
📌 กิจกรรมที่ 8 (เวลา 15.00 – 16.00 น.) “เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด”
     โดย พี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี และคุณจันทิมา เจษฎารัตติกร
     ทีม Classonline
     🖥️ Link Youtube >> “เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด”
          เว็บไซต์ครูพร้อม | พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ (เปิดตัว 17 พ.ค. 2564)
 
17
 
 

 ช่วงที่ 2 สอนเพื่อการเรียนรู้...(วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2564)

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นร.ระดับชั้นประถม

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 18/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"

ol8

 📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 09.30 น.) “ความห่วงใยจากใจครูพี่โอ๊ะ”
     โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

     🖥️ Link Youtube >> “ความห่วงใยจากใจครูพี่โอ๊ะ”

 

 📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 09.30 – 10.20 น.) “ทดลองวิทย์ คิดส์สนุก”
     โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม Asci) และอาจารย์ไอยรสิกาญจน์ พินิจชัย
     ทีมอาจารย์ Top science หลักสูตรการทดลองวิทยาศาสตร์จากเกาหลีใต้

 
 📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 10.20 – 11.10 น.) “Kid coaches kids”
     โดย น้องเฟย์ Masterchef Junior (เด็กหญิงรรกร โสธรประภากร)
     และ Coach Jol (Mr. Preston David Jollands)
     โรงเรียนสอนภาษา Coaching English
     🖥️ Link Youtube >> “Kid coaches kids”
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 11.10 – 12.00 น.) “เรียนคณิตศาสตร์ด้วยความสุข”
     โดย ครู Supk ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (คณิตศาสตร์ครูซุปเค Sup’K Center)
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 12.00 – 13.00 น.) “อาชีพแห่งอนาคตหลังโควิด-19”
     โดยวิทยากรพิเศษ นายแพทย์รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ (หมอหนุ่ม)
    
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 13.00 – 14.00 น.) “วิทย์คิดสนุกกับครูบิ๊ก”
     โดย ครูบิ๊ก ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช x AT HOME
    
 
📌 กิจกรรมที่ 7 (เวลา 14.00 – 15.00 น.) “ทักษะปั้นเสียง by G-vocal GMM”
     โดย ครูก๊อ ศุภรัตน์ มงคลเกษม & ครูนุ้ย ปิยะวัฒน์ ปันทนา
 
📌 กิจกรรมที่ 8 (เวลา 15.00 – 16.00 น.) “ท่องโลกประวัติศาสตร์แสนสนุกกับพี่ต้นคูน”
     โดย พี่ต้นคูน ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (ทีม Classonline)
 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นร.ระดับชั้นประถม

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 19/5/64 >> Part 1 "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 19/5/64 >> Part 2 "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"

ol9

 📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.00 น. ) “Wake up with Fun English Games EP.1”

     โดย Coach Ivan (Mr.Ivan Du Plessis) and Coach Jol (Mr.Preston David Jollands)

     โรงเรียนสอนภาษา Coaching English

     🖥️ Link Youtube >> “Wake up with Fun English Games EP.1” 

 

 📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.00 – 11.00 น. ) “How to be smart Gen Alpha”

     โดย ลูกหมี รัศมี ทองศิริไพรศรี

     🖥️ Link Youtube >> “How to be smart Gen Alpha”
 
 📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 11.00 – 12.00 น. ) “ความสำเร็จสร้างได้ด้วยบุคลิก”
     โดย ครูน้ำฝน ภักดี (Pronality Academy)
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 12.00 – 13.00 น. ) “อาชีพแห่งอนาคตหลังโควิด-19 How to succeed!!”
     โดย วิทยากรพิเศษ คุณสมยศ เชาวลิต (เจ้าของธุรกิจ)
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 13.00 – 14.00 น. ) “เก่งสังคมศึกษา ฉบับครูป๊อป”
     โดย ครูป๊อป ดร.ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ x AT HOME
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 14.00 – 15.00 น. ) “จากเด็กหลังห้อง สู่ติวเตอร์คณิตศาสตร์ อันดับ 1”
     โดย พี่ต้อม อาจารย์เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ x AT HOME
 
📌 กิจกรรมที่ 7 (เวลา 15.00 – 16.00 น. ) “ครูที่ให้มากกว่าภาษาอังกฤษ by ครูสมศรี”
     โดย คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครูสมศรี
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นร.ระดับชั้นประถม

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 20/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"

ol10

  📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.00 น. ) “เคล็ดลับสมองเพื่อปลดล็อกการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน” (The Secret of Brain-based Teaching)

     โดย นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (คุณหมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทย)

     🖥️ Link Youtube >> “เคล็ดลับสมองเพื่อปลดล็อกการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน”

 

 📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.00 – 11.00 น. ) “เรียน Coding มิติใหม่ ทำอย่างไรให้ปัง”

     โดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล (อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
     ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสะเต็มศึกษาของประเทศไทย
 
 📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 11.00 – 12.00 น. ) “คณิตประถม อารมณ์ดี”
     โดย ครูติ ธนัญชัย บุตรไทย (Perfect kids smart)
     ทีม Classonline
     🖥️ Link Youtube >> “คณิตประถม อารมณ์ดี”
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 12.00 – 13.00 น. ) “อาชีพแห่งอนาคตหลังโควิด-19 How to succeed!!”
     โดย วิทยากรพิเศษ คุณนันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว (นักการตลาด Creative design , branding)
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 13.00 – 14.00 น. ) “ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ใครก็เรียนได้ กับพี่รัตโตะ”
     โดย พี่รัตโตะ รัตนา ทิมวัฒน์ (โรงเรียนสอนภาษา JCS)
     🖥️ Link Youtube >> “ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ใครก็เรียนได้ กับพี่รัตโตะ”
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 14.00 – 15.00 น. ) “ก้าวสู่ CEO อายุน้อย จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง”
     โดย พี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี
      🖥️ Link Youtube >> “ก้าวสู่ CEO อายุน้อย จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง”
 
📌 กิจกรรมที่ 7 (เวลา 15.00 – 16.00 น. ) “ถอดรหัสคณิตพิชิตโจทย์ยาก ด้วยกลยุทธ์ขั้นเทพ”
     โดย อาจารย์เจี๋ย ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร
     🖥️ Link Youtube >> “ถอดรหัสคณิตพิชิตโจทย์ยาก ด้วยกลยุทธ์ขั้นเทพ”
 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นร.ระดับชั้นประถม

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 21/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"

ol11

   📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.00 น. ) “สร้าง Brand สร้างชื่อเป็นดาว Tiktok”

     โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ

     🖥️ Link Youtube >> “สร้าง Brand สร้างชื่อเป็นดาว Tiktok”

 

  📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.00 – 11.00 น. ) “Super Fun English มันส์...กับเกม”

     โดย Coach Ivan (Mr.Ivan Du Plessis) and Coach Jol (Mr.Preston David Jollands)
     โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช
 
 📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 11.00 – 12.00 น. ) “ทางแยกบนทางเลือก เด็ก ม.ต้น ไปทางไหนดี”
     โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม Asci)
     อาจารย์มีนา คุณมัญชุมาศ บุญชู โกคิง (ผู้อำนวยการสถาบัน TalentD)
     🖥️ Link Youtube >> “ทางแยกบนทางเลือก เด็ก ม.ต้น ไปทางไหนดี”
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 12.00 – 13.00 น. ) “อาชีพแห่งอนาคตหลังโควิด-19 How to succeed!!”
     โดย วิทยากรพิเศษ เจด้า คุณอภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง (นักออกแบบท่าเต้น และเจ้าของฮาร์เล็มเชค สตูดิโอ)
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 13.00 – 14.00 น. ) “การเสริมสร้างบุคลิกภาพต่อยอดธุรกิจ”
     โดย น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ
     🖥️ Link Youtube >> “การเสริมสร้างบุคลิกภาพต่อยอดธุรกิจ”
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 14.00 – 16.00 น. ) “วิธีสร้างฝันสไตล์หนึ่งจักรวาร”
     และแขกรับเชิญ น้องผิงผิง The Golden Song
     โดย หนึ่ง จักรวาร เสาธงยุติธรรม
 

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นร.ระดับชั้นประถม

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 24/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"

ol12

   📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.00 น. ) “เปิดโลกการบิน โดรน และอวกาศ”

     โดยคุณจรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ คุณณฐพลธ์ อ่อนมา และคุณณิรชา อ่อนมา
 

  📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.00 – 11.00 น. ) “Communication Skills for Teenagers by Acting Coach”

     โดย อาจารย์วริศรา บำรุงเวช (ครูลูกแก้ว) The Drama Academy by ครูเงาะ
 
 📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 11.00 – 12.00 น. ) “สุขและสำเร็จจากการค้นพบตัวเอง”
     โดย เชฟโธมัส วรพล อิทธิคเณศร
     ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหาร บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
     🖥️ Link Youtube >> “สุขและสำเร็จจากการค้นพบตัวเอง”
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 12.00 – 13.00 น. ) “อาชีพแห่งอนาคตหลังโควิด-19 How to succeed!!”
     โดยวิทยากรพิเศษ คุณฐากร วรกฤศโศภณ โค้ชและวิทยากรด้านการเงิน
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 13.00 – 14.00 น. ) “เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต”
     โดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
     🖥️ Link Youtube >> “เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต”
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 14.00 – 15.00 น. ) “Cryptocurrency คืออะไร ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้?”
     โดยครูพี่เทอร์โบ ชุมพล วงศ์มติกุล โรงเรียนกวดวิชา Match House
 
📌 กิจกรรมที่ 7 (เวลา 15.00 – 16.00 น. ) “เรียนภาษาจีนกับพี่หลุยส์”
     โดยครูพี่หลุยส์ คณาภรณ์ กิตติอนุกูล
 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง นร.ระดับชั้นประถม

🖥️ Link Youtube Ver.Uncut Update 25/5/64 >> "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้"

ol13

 

📌กิจกรรมที่ 1 (เวลา 09.00 – 10.00 น. ) “ความลับนักเคมีที่พี่ ม.ปลาย ต้องรู้”

     โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก) x AT HOME
 

  📌กิจกรรมที่ 2 (เวลา 10.00 – 11.00 น. ) “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้อร่อย กับพี่พิชชี่”

     โดย พี่พิชชี่ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน x AT HOME
 
 📌 กิจกรรมที่ 3 (เวลา 11.00 – 12.00 น. ) “กว่าจะเป็น start up ต้องผ่านอะไรบ้าง”
     โดยนายนรินทร์ คูรานา (บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
 
📌 กิจกรรมที่ 4 (เวลา 12.00 – 13.00 น. ) “อาชีพแห่งอนาคตหลังโควิด-19 How to succeed!!”
     โดย วิทยากรพิเศษ นาวาเอก ดร.ปรัชญา ฮวดปากน้ำ และ พันตำรวจโท นิยม กาเซ็ง
 
📌 กิจกรรมที่ 5 (เวลา 13.00 – 14.00 น. ) “Online Personality”
     โดย ครูมาร์ช นฤทธิ์ นิยมสุข
     🖥️ Link Youtube >> “Online Personality”
 
📌 กิจกรรมที่ 6 (เวลา 14.00 – 15.00 น. ) “เด็กแล้วไง หาเงินได้แล้วกัน”
     โดย ครูก๊อง ศุษณะ ทัศน์นิยม & โค้ชหมี
 
📌 กิจกรรมที่ 7 (เวลา 15.00 – 16.00 น. ) “ความห่วงใยจากใจคุณหญิงกัลยา”
     โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 

ช่วงที่ 3 เสริมสมรรถนะครู...(วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Online ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้บริหารและครูทุกสังกัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน  🖥️ Link Youtube >> Live !!

เอกสารประกอบการประชุม :

1. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    (COVID-19) โดยนายชนาธิป ทุ้ยแป

2. การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน

3. การปรับบทบาทของครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) “เปลี่ยนครูเป็นโค้ช”

    โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ และนางสาวอุมาพร รังสิยานนท์

4. การใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดย ผศ.ดร. เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

    และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564...กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้บริหารและครูทุกสังกัด

ol15

 

* * * * * * * * *

ที่มาข้อมูล : Facebook ศธ.360 องศา

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Fr CECT

GCE Youtube2

การจัดกิจกรรมแนะแนว

find us on youtubeunnamed

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png6.png1.png3.png6.png7.png8.png
วันนี้1628
เมื่อวานนี้3531
อาทิตย์นี้12598
เดือนนี้60236
รวม1613678

Who Is Online

4
Online

วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565 11:38