The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง

--------------------------------------------------------------

 

 

2341 030865
รูปจาก : https://hurricanedistrict.org/ลูกเสือสำรอง

 

           วันที่ ๕ สิงหาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือสำรอง

          เมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ.2501 ได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทย - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ พระตำหนักอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

          ในวันนี้ของทุกๆ ปี  กองลูกเสือสำรองจะจัดให้ลูกเสือสำรองภายในกองได้ถวายราชสดุดี และกระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

          ประวัติลูกเสือสำรอง

          เมื่อท่านลอร์ด เบเดน โพลเอลล์ พาเด็กไปทำการทดลองอยู่ค่ายพักแรม ณ เกาะบราวน์ซี เมื่อ ค.ศ. 1907 ซึ่งนับว่าเป็น จุดกำเนิดของการลูกเสือ และต่อมาท่านได้เขียนหนังสือ “การลูกเสือสำหรับเด็กชาย” (Scouting for boys) ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1908 ท่านได้ตั้งใจว่ากิจการลูกเสือนี้ได้เตรียมไว้ให้สำ หรับเด็กชายที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป และท่านก็ได้ประสบความสำเร็จ เมื่อกิจการลูกเสือได้แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วในประเทศอังกฤษ และได้มีการก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นมากมาย (Scout Troops) เวลาล่วงมาถึง 6 – 7 ปี ประมาณปี ค.ศ. 1914 ท่านได้พบว่า มีเด็กเล็ก ๆ อายุต่ำกว่า 11 ปี นับเป็นพัน ๆ คน อยากจะมาเป็นลูกเสือบ้าง

          ฉะนั้นเพื่อจะสนอง ความต้องการของเด็กเล็ก ๆ เหล่านั้นท่านจึงได้ทดลองตั้งกองลูกเสือสำหรับเด็กรุ่นเล็กขึ้น (Junior Boy Scout Troops) แต่ปรากฏว่าต้องล้มเหลวไปเพราะวิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ (Boy Scout) ไม่อาจตอบสนอง ความต้องการและวุฒิภาวะของเด็กเล็กได้ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขึ้นที่ Imperial Head Quarters เมื่อปี ค.ศ. 1916 เพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ ในที่สุดสภาการลูกเสือ (Scout Council) ก็ได้อนุมัติให้มีการจัด ฝึกด้วยวิธีการพิเศษ เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความต้องการของเด็ก ๆ ในวัยนี้โดยให้เรียกเด็ก ๆ ในวัยนี้ว่า “ลูกหมาป่า” (Wolf Cubs) ทั้งนี้ก็โดยเหตุที่ท่านลอร์ด เบเดน โพลเอลล์ ได้เลือกวิธีการจากหนังสือ เรื่องป่าดงพงพี (The jungle’s Story) ซึ่งแต่งโดยรัดยาร์ด คลิปปิ้ง มาเป็นภูมิหลังในการฝึกอบรม เนื่องจากเป็น พื้นฐานในการฝึกลักษณะนิสัยต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสนใจและพอใจในเรื่องของธรรมชาติและกิจกรรมต่าง ๆ ตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติตัวที่ดีและไม่ดี รักการผจญภัย รักหมู่คณะ ให้มีระเบียบวินัย เล่นอย่างยุติธรรม และจิตใจสะอาด เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องของสังคมมนุษยชาติ

          ท่าน บี. พี. ได้เป็นผู้กำหนด คำปฏิญาณและคติพจน์ “ทำดีที่สุด” ให้ลูกเสือสำรองได้ประพฤติปฏิบัติ ต่อมาในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1916 นั่นเอง ท่าน บี.พี. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือลูกเสือสำรอง” ขึ้น (The Wolf Cub Hand Book) โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก นางสาววีร่า บาเคลย์ (Miss Vira Barclay) หลังจากนั้นกิจการลูกเสือสำรองก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ต่อมาได้มีการพิมพ์หนังสือ “คู่มือผู้กำกับ ลูกเสือสำรองและคู่มือของลูกเสือสำรอง” ขึ้นอีกหลายเล่ม ทำให้กิจการลูกเสือสำรองได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับเอากิจการลูกเสือสำรองเข้ามา โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2501 ณ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จึงได้ถือเอาวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันลูกเสือสำรอง กิจการของลูกเสือสำรองในระยะแรก ๆ  เจริญอยู่ในหมู่โรงเรียนราษฎร์เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาจึงได้ค่อย ๆ แพร่ขยายไปยังโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล เทศบาล และตามจังหวัดต่าง ๆ ตามลำดับ ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำรองเป็นที่สนุกสนานทุกปี

 

ที่มา : http://cuboree2019.nma6.go.th/ประวัติลูกเสือสำรอง

 

 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

 

คัดลอกLinkเพื่อแชร์https://bit.ly/3d4jWRG

สาระ - การศึกษา

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) Comunita Incontro School for The blind เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่...

สำนักอำนวยการ

ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 (21 ก.ย. 65)
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 09.30 -...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

บอดี้การ์ดชีวิต
บอดี้การ์ดชีวิต ............................................. “การเรียนรู้สิ่งต่างๆของโลกนี้ยากมาก การจะพบสิ่งที่อยู่แค่เอื้อมก็ยากหนักหนา แล้วผู้ใดจะค้นพบสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ได้” (ปรีชาญาณ 9:16) กษัตริย์ซาโลมอนวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า และท่านก็เป็นกษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเปี่ยมด้วยปฏิภาณไหวพริบ ฉันรู้ว่าหากฉันมีปรีชาญาณ ฉันจะสามารถผ่านพ้นอันตรายทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต เพราะปรีชาญาณจะเปิดจิตวิญญาณและสมองของฉัน ให้มีความรอบคอบและสามารถแก้ไขทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างดี ทุกๆ เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 กันยายน 2565 │การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 * * * วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรม * * * การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการมาร่วมกันวางแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนโดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ - งานหลักสูตร - งานวัดและประเมินผล - งานพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน * * * * * * * * *...

แผนกปฐมวัย

23 กันยายน 2565  นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร ............................. วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก... - เขต 1 คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล - เขต 5 คือ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 9 คน...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถม และ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (14-17 ก.ย. 65)
ศึกษาดูงานมาตรฐานสากลรร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถมและ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 - 17 กันยายน 2565- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา บาทหลวงเอกรัตน์...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง (21 ก.ย.65)
พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง …………………………… การประชุมคณะกรรมการกอง หมายถึง ระบบบริหารในกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยให้นายหมู่ลูกเสือของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเกียรติ การจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารภายในของกองลูกเสือประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกองลูกเสือ การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยมีผู้กำกับกองลูกเสือคอยให้คำแนะนำและเสนอแนะ ความเป็นมา แนวความคิดในเรื่องการประชุมนายหมู่ลูกเสือเกิดจากลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ตั้งแต่สมัยที่นำเด็กกลุ่มหนึ่งไปจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png4.png9.png6.png2.png3.png6.png
วันนี้562
เมื่อวานนี้3383
อาทิตย์นี้17443
เดือนนี้562
รวม2496236

Who Is Online

2
Online

วันเสาร์, 01 ตุลาคม 2565 02:30