The Education Department of Bangkok Archdiocese

เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี เหล่าเสนา
-----------------------------------------
เครื่องแบบลูกเสือสำรอง เหล่าเสนา
image001 010366 
 
          เครื่องแบบลูกเสือสำรอง ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า เมื่อเข้าพิธีประจำกองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า "ลูกเสือ" สีเหลือง
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด และมีห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ค. เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด
ง. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด
ฉ. ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด
เครื่องแบบเนตรนารีสำรอง เหล่าเสนา
 image003 010366
          เครื่องแบบเนตรนารีสำรอง ตามกฎกระทรวง ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า เมื่อเข้าพิธีประจำกองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด และมีห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ค. เสื้อแขนสั้น แบบเสื้อนักเรียนและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด สอดชายเสื้อไว้ใต้กระโรง
ง. กระโปรง แบบกระโปรงนักเรียน และสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด
จ. ถุงเท้า สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า
ฉ. รองเท้า ชนิดหนัง หรือผ้าใบสีตามดำ ไม่มีลวดลาย
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ  เหล่าเสนา
 image005 010366
          เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
ก. หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง
ข. เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ เหล่าเสนา
 image007 010366
          เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ตามกฎกระทรวง  ประกอบด้วย
ก. หมวก แบบปีกแคบ ทำด้วยผ้าสีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ทำด้วยโลหะสีทอง ปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น
ข. เสื้อ  แบบคอพับสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีดุม 4 เม็ด อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดึ่ง ปกรูบมน เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเขียวแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรง
ค. ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
ง. กระโปรง  ทำด้วยผ้าสีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบหันออกด้านข้าง ข้างละ 1 กลีบ
จ. เข็มขัด แบบหนังสีดำ กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนารี
ฉ. ถุงเท้า  สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า
ช. รองเท้า แบบหนังสีดำแบบนักเรียน หรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
image009 010366 
          เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับแขนสั้น สีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ.สีเหลือง
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัด หนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา
 image011 010366
          เครื่องแบบเนตรสามัญรุ่นใหญ่ ตามกฎกระทรวง ประกอบด้วย
ก. หมวก แบบปีกแคบ ทำด้วยผ้าสีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ทำด้วยโลหะสีทอง ปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น
ข. เสื้อ  แบบคอพับสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีดุม 4 เม็ด อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดึ่ง ปกรูบมน เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเลือดหมูอยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร ปลายอินทรธนูมีรูปเครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง การแต่งเครื่องแบบให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรง
ค. ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. ติดเครื่องหมายจังหวัด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
ง. กระโปรง  ทำด้วยผ้าสีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบหันออกด้านข้าง ข้างละ 1 กลีบ
จ. เข็มขัด แบบหนังสีดำ กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนารี
ฉ. ถุงเท้า  สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า
ช. รองเท้า แบบหนังสีดำแบบนักเรียน หรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ
image013 010366
          เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัด หนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ เหล่าเสนา
 image015 010366
          เครื่องแบบเนตรวิสามัญ ตามกฎกระทรวง ประกอบด้วย
ก. หมวก แบบปีกแคบ ทำด้วยผ้าสีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ทำด้วยโลหะสีทองปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น
ข. เสื้อ  แบบคอพับสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีดุม 4 เม็ด อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดึ่ง ปกรูบมน เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างด้านไหล่กว้าง 3.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร. ปลายอินทรธนูมีรูปเครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง การแต่งเครื่องแบบให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรง
ค. ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. ติดเครื่องหมายจังหวัด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
ง. กระโปรง  ทำด้วยผ้าสีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบหันออกด้านข้าง ข้างละ 1 กลีบ
จ. เข็มขัด แบบหนังสีดำ กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนารี
ฉ. ถุงเท้า  สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า
ช. รองเท้า แบบหนังสีดำแบบนักเรียน หรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก
 
ที่มา : สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๑ / 
คู่มือเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

.........................................

คัดลอกLinkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/3ZdaRJw

 

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ (19 พ.ค.66)
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ---------------------------------------- วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟรังซิส ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม ---------------------------------------- วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ บรรยายพิเศษ "จิตวิญญาณและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม" โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - ทำงานอย่างไรให้คลิก กับคนหลาย Generation - สรุปกิจกรรม “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดย อาจารย์สุรัก ประทุมเกษร และคณะวิทยากร วจนพิธีกรรมปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 พฤษภาคม 2566
การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ บ้านผู้หว่าน นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566│ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วมฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * 👉🏻 รูปภาพทั้งหมด 👈🏻...

แผนกปฐมวัย

17 พฤษภาคม 2566 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร
อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ***************************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธาน นำสวด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครูมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมต่อเนื่องจากการทำหลักสูตรที่ศูนย์ภาษา NELC ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งครูไทยและครูต่างชาติเพื่อแบ่งขอบข่ายงานรับผิดชอบในนามของฝ่ายการศึกษาฯ * * * * * * * * * ประชุม Online ร่วมกับคุณครูโรงเรียนดาราสมุทร * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน”(10พ.ค.66)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” ให้กับครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 10...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

ประกาศใช้ข้อสอบร่วม2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png8.png3.png1.png8.png2.png3.png
วันนี้2725
เมื่อวานนี้4318
อาทิตย์นี้18821
เดือนนี้7043
รวม3831823

Who Is Online

4
Online

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 18:47

ปฐมวัย - Video Content!

More Videos - ปฐมวัย