The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

01 07 2022

พระทรงธรรม์ ทรงคุ้มภัย

.....................................

“ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีแล้ว วิ่งมาถึงเส้นชัย และรักษาความเชื่อไว้แล้ว”

(2 ทธ. 4:7)

บุตรชายผู้ซึ่งเริ่มต้นประสบการณ์การทำงานเพื่อทดลองยังชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน

โทรศัพท์เข้ามาหาฉันและระบายความรู้สึกเหนื่อยยากท้อแท้กับภาระหน้าที่การงาน

ที่เพื่อนร่วมงานทยอยลาออกกันไปทีละคนสองคน

จนเหลือเพื่อนร่วมงานอยู่เพียงไม่กี่คนในที่ทำงาน

เป็นผลให้ภาระงานที่มีต้องเพิ่มทวีคูณมากขึ้น

บุตรชายมีความปรารถนาจะลาออกจากงาน และถามความคิดเห็นของฉัน

สิ่งหนึ่งที่ฉันมองผ่านประสบการณ์การทำงานของตนเอง

นั่นคือ การรับผิดชอบต่อภาระงานของตนให้ถึงที่สุด

ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่ตนเข้าไปทำงานด้วย

ฉันให้ข้อคิดแก่ลูกว่า ประการแรกหากลูกปรารถนาจะลาออก

ลูกควรจะแจ้งเจตจำนงกับบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงล่วงหน้า

และแสดงความมีน้ำใจด้วยการซักถามว่ามีงานใด

ให้จะสามารถช่วยเคลียเพิ่มเติมจนกว่าจะหาพนักงานใหม่ได้หรือไม่

ฉันอยากให้ลูกจากมาอย่างดีโดยบุคคลเบื้องหลังชมเชยมากกว่าตำหนิติเตียน

ย้อนกลับมาอ่านพระวาจาที่ฉันได้รับในวันนี้เช่นกัน

นักบุญเปาโลมั่นใจว่าท่านได้ทำภารกิจของท่านมาอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้ว

การจากลาโลกนี้ไปก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายอีก

ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดแล้ว

และชื่อของท่านก็ถูกจารึกไว้จนถึงปัจจุบัน เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ความเชื่อ

ที่ชัดเจนกว่าเมื่อครั้งที่ท่านเบียดเบียนข่มเหงคริสตชนเสียอีก

แล้วตัวฉันหละ เมื่อกลับมาทบทวนชีวิตของตนเอง

ฉันพร้อมแค่ไหนที่หากวันใดพระจะเรียกชีวิตนี้กลับคืนไป

สิ่งที่หลงเหลือไว้บนโลกนี้คืออะไร คำชื่นชม แบบอย่าง หรือคำตำหนิติเตียนด่าทอ

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ ฉันก็พบว่า มนุษย์มีขีดจำกัดมากมาย

ในเมื่อเราไม่สามารถกำหนดชีวิตตนหลังความตายได้เลย

หากแต่เรายังมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ที่เราสามรถกำหนดกิจการของตน

อันจะส่งผลถึงชีวิตตนหลังความตายได้

เหตุใดฉันจึงจะไม่พยายามต่อสู้ บากบั่น และรักษาความเชื่อในการดำเนินชีวิตของตนไว้

เหตุใด ฉันจึงจะไม่เดินตามทางที่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นทางแห่งความชอบธรรม

ที่จะทำไปสู่บ้านแท้นิรันดรในสวรรค์ได้

“จงจับตาดูพระองค์ แล้วใบหน้าของท่านจะสดใส ไม่มีวันจะต้องอับอายเลย”

(เพลงสดุดี 34:5)

แม้แท้จริงแล้วผู้ตัดสินชีวิตของเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

แต่เพื่อนมนุษย์ก็เป็นเสมือนกระจกสะท้อนกิจการของเราในระดับหนึ่งบนโลกใบนี้

ที่พระเจ้าทรงส่งมาให้รายล้อมตัวเราอย่างเหมาะสม

เป็นกระบอกเสียง เป็นสายตา เป็นเครื่องชั่ง เครื่องตวง เป็นทะนานของโลกใบนี้

ให้เราได้หยุด และคิด พิจารณา

ไตร่ตรองชีวิตของตนว่าที่ผ่านมา เราทำถูกต้องหรือผิดพลาดสิ่งใด

ส่งผลกระทบหรือทำร้ายใครโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือไม่

ในอดีตฉันอาจจะเคยให้เสียงของคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของฉันมากมาย

มากมายจนกระทั่งมันเป็นเสียงที่เข้าไปครอบงำกิจการและจิตวิญญาณของฉัน

ฉันกลายเป็นคนขี้ขลาดหวาดระแวง และไม่กล้าตัดสินใจกระทำสิ่งใดด้วยตนเอง

ในปัจจุบัน เสียงเหล่านั้นแม้จะยังมีอิทธิพลต่อฉันบ้าง

แต่ก็เป็นอิทธิพลในทางบวก ที่ฉันเก็บไว้เป็นเสียงเตือนใจ

ที่หากเมื่อมาไตร่ตรองแล้วมันเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของฉัน ฉันก็จะพยายามปรับปรุง

หากแต่ว่า ถ้าฉันไตร่ตรองแล้ว มันไม่ได้สร้างคุณค่าให้ฉันเลย

กลับเป็นพลังลบในชีวิต ฉันก็จะตัดมันทิ้งไป

“ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัย”

(เพลงสดุดี 34:7)

จิตวิญญาณ แห่งข้าฯเอ๋ย ไฉนเลย จึงห่วงหา

พะวงหลง โลกมายา อนิจจา น่าเห็นใจ

โลกวุ่นวาย คนรายล้อม จิตกลับยอม ถ่อมใจให้

เหล่าอธรรม มานำใจ จึงก้าวไป ไฟโลกันตร์

หากจิตยอม จะถ่อมใจ พระทรงชัย ครองใจมั่น

แม้ทุกข์ยาก แลบากบั่น พระทรงธรรม์ ทรงคุ้มภัย

--------------------------------------------

เติมวิตามินใจด้วยพระวาจา

ไปกับ น้ำผึ้งหวาน

(Theresa Paradee Thescharee)
29-06-2022

คัดลอกLinkเพื่อแบ่งปันบทความ  >>  https://bit.ly/3yAZrEA

 

สาระ - การศึกษา

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง
(ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย (ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ผลวิจัย TSRS...

สำนักอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2565 (30พ.ย.65)
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ขอพระองค์ทรงครอบครอง
ขอพระองค์ทรงครอบครอง .......................................... “จงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคำแก้ตัวไว้ก่อน เราจะให้คำพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่านจะต่อต้านหรือโต้แย้งไม่ได้” (ลูกา 21:14-15) ฉันเคยรู้สึกประหม่าเวลาที่จะเข้าไปนำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือไปอธิบายข้อสงสัยให้กับผู้บริหารรับทราบ และเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่ฉันคิด...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 ธันวาคม 2565 │ประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา * * * * * * * * * วันที่ 1 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ...

แผนกปฐมวัย

30 พฤศจิกายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ............................... วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (11-12 พ.ย. 65)
การประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อช่วยการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือวิสามัญ - พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ (Vigil)(30พ.ย.65)
พิธีการลูกเสือวิสามัญ - พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ (Vigil) พิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ หมายถึง การเตรียมลูกเสือวิสามัญที่ได้รับการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลักสูตรแล้ว ให้ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญในกองนั้น ๆ ดำเนินการจัดให้เตรียมลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นเข้าพิธีการสำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ ความเป็นมา ลอร์ด เบนเดน-โพเอลส์ ได้นำหลักการและวิธีการของพิธีสาบานตัวเป็นอัศวิน ของประเทศอังกฤษ มาเป็นแนวทางในการประกอบพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ พิธีการเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญ ถือเป็นพิธีการสำคัญของลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยพิธีสำรวจตนเอง (Vigil)...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png7.png9.png0.png5.png6.png1.png
วันนี้1607
เมื่อวานนี้2498
อาทิตย์นี้18079
เดือนนี้7985
รวม2790561

Who Is Online

4
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 06:50