The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

unnamed14

สัญญาณแห่งกาลเวลา

.....................

“ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป

แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย”

(มาระโก 13:31)

พระสันตะปาปาฟรังซิส เคยตรัสสอนเกี่ยวกับเครื่องหมายแห่งกาลเวลา

หรือสัญญาณของกาลเวลา ที่แสดงให้เราเห็นในสถานการณ์โลกปัจจุบัน

พระสันตะปาปาฟรังซิส กล่าวว่า "จงสวดขอสติปัญญาจากพระเจ้า

เพื่อจะเข้าใจเครื่องหมายแห่งกาลเวลา"

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเข้าใจในเรื่องของสัญญาณแห่งกาลเวลา

พระจิตจะช่วยเราและมอบพระพรแห่งสติปัญญาให้กับเรา

เพื่อจะได้เข้าใจสัญญาณของกาลเวลา

(ข้อมูลจาก Pope Report)

ฉันได้อ่านข้อเขียนหนึ่ง ซึ่งเขียนเกี่ยวกับประเทศไทย

ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต

มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพืชพรรณสมุนไพรและครบครันด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค

แต่มนุษย์ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยกลับทำลายทุกอย่างลง

ทำลายพืชพรรณธัญญาหารที่เคยอุดมด้วยคุณประโยชน์

กลับกลายเป็นพืชพรรณธัญญาหารที่เต็มไปด้วยสารพิษมากมาย

ธรรมชาติถูกทำลายลงในทุกทางเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่ม

ผู้คนแตกแยกออกเป็นฝั่งเป็นฝ่ายผ่านการเสพสื่อเท็จเทียม

ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการทำร้ายกัน ถล่มกันให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพ่ายแพ้ไป

พระสันตะปาปาฟรังซิสให้เราสังเกตเครื่องหมายแห่งกาลเวลา

ที่แสดงให้เราเห็นผ่านเหตุการณ์ต่างๆในสังคมโลกใบนี้

พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อทุกสรรพสิ่งสร้าง

ทำลายตั้งแต่ธรรมชาติ มาจนถึงทำร้ายกันเอง

ฉันจำได้ว่า สมัยเมื่อฉันยังเล็ก วิถีชีวิตของผู้คนสมัยนั้น

ยังคงวนเวียนอยู่กับครอบครัวและวัดวาอาราม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด

เราต่างก็ร่วมปฏิบัติกิจศรัทธาตามหลักศาสนาของตนอย่างเคร่งครัด

แม้แต่การจัดการเรียนการสอนก็ยังมีการเน้นย้ำการพัฒนาด้านจิตใจ

ซึ่งในปัจจุบันนี้หากตรองดูตั้งแต่สถาบันครอบครัวมาจนถึงสถาบันทางสังคม

ศาสนาถูกมองว่าล้าหลัง ไร้สาระสำหรับผู้คนไปเสีย

ในครอบครัวใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างทำหน้าที่ของตน

พ่อแม่เลี้ยงดูบุตรหลานตามเวลาที่มี(จำกัด)

บุตรหลานใช้เวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับสื่อออนไลน์ (แบบไร้ขีดจำกัด)

วัดวาอารามถูกทิ้งรกร้าง ยิ่งช่วงโควิดระบาด ยิ่งถูกละเลยสิ้นความสำคัญ

บุคลากรทางศาสนาก็พลอยถูกลดคุณค่าลงไปด้วย

เมื่อมนุษย์เริ่มใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการเสพสื่อความรุนแรงทางสังคม

จนหลายคนหลุดหลงเข้าไปพัวพันอยู่กับการมีส่วนร่วมในกระแสความรุนแรงนั้น

จิตวิญญาณที่ไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงตามหลักศาสนาก็อ่อนแอไร้เรี่ยวแรง

ใครต้านทานแรงสื่อสังคม ความอดทนในการต่อสู้ชีวิตไม่ไหวก็พ่ายแพ้ไป

โรคภัยทางด้านจิตใจทวีความรุนแรงไปพร้อมๆกับความอ่อนแอของจิตวิญญาณมนุษย์

กรมสุขภาพจิตได้นำเสนอปัญหาทางสุขภาพจิตที่กำลังคุกคามคนไทย

โดย ระบุถึงสถิติฆ่าตัวตายในปี 2561 สำเร็จ 4,137 คน เฉลี่ยวันละ 11.3 คนต่อวัน

 ในช่วงอายุ 25-59 ปี ที่เกิดปัญหาภาวะโรคจิต 7.45% โรคซึมเศร้า 6.54%

ในปี 2562 มีตัวเลข 14.4คน ต่อคนไทย 1 แสนคน อยู่ในวัยเฉลี่ย 45 ปี

และในปี 2563 มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 7.8%

และคนไทยยังป่วยด้วยโรคทางจิตเวช 5 อันดับแรก ดังนี้

1. โรคซึมเศร้า (Depression)  

2. โรคจิตเภท (Schizophrenia)

3.โรควิตกกังวล (Anxiety)

4. โรคจิตเวชเนื่องมาจากสารเสพติด (Substance Induced Men tal Illness)

5.โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar Disorder)

(ข้อมูลจาก Website กรมสุขภาพจิต)

ทั้งๆที่ทุกคน ทุกหน่วยงานก็รับรู้กันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้

มนุษย์ด้อยคุณภาพทางจิตวิญญาณและขาดการพัฒนาชีวิตภายใน

เพราะเราพัฒนาแต่วัตถุนิยมภายนอก ละเลยการพัฒนาหัวใจหลักของชีวิตที่แท้จริง

แต่ก็ยังไม่เห็นหน่วยงานใดให้ความจริงจังกับการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์เลย

ฉันเป็นเพียงครูตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิก

ฉันชื่นชมยินดีที่โรงเรียนคาทอลิกยังให้ความสำคัญไม่มากก็น้อย

กับการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ซึ่งอาจจะจริงจังบ้างในบางยุคบางสมัย และอ่อนแรงลงบ้างในบางยุคบางสมัย

แต่ก็ยังมีอยู่ให้อุ่นใจว่าเยาวชนที่เข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนคาทอลิก

ก็น่าจะได้ซึมซับเอาคุณธรรมจริยธรรมทางคริสต์ศาสนาไปหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณบ้าง

ไม่มากก็น้อยตามแต่สภาพการเปิดใจยอมรับของแต่ละบุคคล

“ส่วนเรื่องวันและเวลานั้น ไม่มีใครรู้เลย

ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร

นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว”

(มาระโก 13:32)

เติมวิตามินใจด้วยพระวาจา

ไปกับ น้ำผึ้งหวาน

(Theresa Paradee Thescharee)
07-11-2021

Link เพื่อแชร์ >>  https://bit.ly/3n8uMIL

 

สาระ - การศึกษา

เด็กน้อย 2 บุคลิก
(ภาพ : https://hellokhunmor.com) น่าแปลกใจเหลือเกิน ลูกเราอยู่บ้านเรียบร้อย อยู่โรงเรียนกลับแสนซน ลูกเราอยู่บ้านขี้อายเก็บตัว อยู่โรงเรียนกล้าแสดงออก ลูกเราอยู่บ้านงอแง อยู่โรงเรียนกลับเป็นเด็กดีตัวอย่าง แบบนี้...ลูกเรามีปัญหาหรือเปล่านะ ? เมื่อลูกเป็นเด็ก 2 บุคลิก มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวสุดแสนจะกลุ้มใจ เมื่อลูกน้อยกลอยใจของเราอยู่บ้านกับโรงเรียนมีบุคลิกแตกต่างกันเสียจริง สิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัว มักจะเป็นว่า เวลาอยู่ที่บ้านให้ลูกเก็บของเล่น อาบน้ำ กินข้าว ทำตามคำสั่งแต่ละอย่างดูจะยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่พอไปอยู่โรงเรียน คุณครูกลับบอกว่าลูก ๆ ของเราทำได้ทุกอย่าง ไม่มีปัญหา...

สำนักอำนวยการ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) ------------------------------------------------------------- ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาและคริสต์ศาสนา
การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษา --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- การสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสต์ศาสนา --------------------------------------------------------------------------------- สั่งซื้อทาง LINE Kamsonbkk Shop หมายเหตุ:...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมกลุ่มงานวิชาการประจำเดือนมกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 * * * * * * * * * คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ 1. ติดตามภาระงานและการจัดการอบรมต่างๆ ของแต่ละแผนก 2. ประเมินและสรุปผล การเรียน...

แผนกปฐมวัย

21 ธ.ค. 64 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022
21 ธันวาคม 2564 Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ส่งมอบความสุข... ดร.วรนาท รักสกุลไทย ที่ปรึกษาที่น่ารักและเคารพ เนื่องในโอกาส Christmas 2021 and Happy New Year 2022...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนามและเทศกาลปีใหม่ แด่คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าพบคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย เพื่อแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนาม และสวัสดีปีใหม่ วันนี้ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาส่งมอบความสุข ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนาม และเทศกาลปีใหม่ 2022 แด่คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยบรรยากาศแห่งรัก เสียงหัวเราะ คำอวยพร... ขอให้คุณพ่อเต็มด้วยความเรืองรองของชีวิต มีพลังที่นำความรัก ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ เทอญ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

“Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 - 3.. ในหัวข้อ "Introduction of Reading Strategies and Phonetics & Phonics for Elementary Teachers" วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 1 -...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (พ.ย. - ธ.ค.)
การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564---------------------------------------------------------------------- แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ...

Catholic EDU

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

291064

ป้ายงานครูพร้อม

find us on youtubeunnamed

ordomissae

106705

พระวาจาแห่งคุณธรรม1 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2 พระวาจาแห่งคุณธรรม3

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png8.png5.png1.png7.png7.png
วันนี้1697
เมื่อวานนี้2132
อาทิตย์นี้14510
เดือนนี้68583
รวม585177

Who Is Online

5
Online

วันเสาร์, 29 มกราคม 2565 17:17