The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

ปกนำjpg Page1

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2564
วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ
เป็นประธานนำการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00-12.00 น.

          ในที่ประชุมประธานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับ เรื่อง การเปิดประชุมซีน็อตสมัยสามัญครั้งที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 ที่จะถึงนี้ ภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน” (Synodality) กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ (Communion) การมีส่วนร่วม (Participation) และการทำพันธกิจ (Mission) / การจัดงานสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2 / การช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ ในมิสซังกรุงเทพฯ และการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

รวม

           รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

1. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม  ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ

2. คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  ประธานกลุ่มงานวิชาการ / หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 4

3. คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร  ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

4. คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย  ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

5. คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 1

6. คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 2

7. คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 3

8. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5

9. คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์  หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6

           ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง

Synod


---------------------

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

🛑คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3nAFitc

 

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

1 ธันวาคม 2564 คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส
คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส ━━━━━━━━━━━━━━━━━วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าคำนับและขอพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3IcPzng

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก - World Scout Jamboree
ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก World Scout Jamboree World Scout Jamboree คือ Scout jamboree การประชุมเพื่อการรื่นเริงของเหล่าลูกเสือหรืองานชุมนุมลูกเสือ ขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) World Organisation of the Scout Movement ซึ่งโดยทั่วไปมีลูกเสือหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้าร่วม...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png5.png3.png6.png9.png0.png
วันนี้1981
เมื่อวานนี้2199
อาทิตย์นี้12530
เดือนนี้7121
รวม453690

Who Is Online

4
Online

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 13:27