The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

1 IMG 8298 1024

Saint Theresa Innovation Fair 2022

             วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อผลิตโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศจากผลงาน “ราวตากผ้าอัตโนมัติ” ที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

             ฝ่ายการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร และคณะครูมา ณ โอกาสนี้ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

1 IMG 8325 10242 IMG 8764 10243 IMG 8234 10244 519385 IMG 8579 10246 IMG 8489 1024

ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ภาพทั้งหมด:  https://bit.ly/3HSskip

 
คัดลอกLinkเพื่อแชร์:  https://bit.ly/3NCDr0l


 Facebook:  https://bit.ly/3A6qBnG


Facebook Video:   https://bit.ly/3RM05qj

Youtube:  https://youtu.be/ysfsFk9uZX8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สาระ - การศึกษา

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) Comunita Incontro School for The blind เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่...

สำนักอำนวยการ

ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 (21 ก.ย. 65)
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 09.30 -...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

บอดี้การ์ดชีวิต
บอดี้การ์ดชีวิต ............................................. “การเรียนรู้สิ่งต่างๆของโลกนี้ยากมาก การจะพบสิ่งที่อยู่แค่เอื้อมก็ยากหนักหนา แล้วผู้ใดจะค้นพบสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ได้” (ปรีชาญาณ 9:16) กษัตริย์ซาโลมอนวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า และท่านก็เป็นกษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเปี่ยมด้วยปฏิภาณไหวพริบ ฉันรู้ว่าหากฉันมีปรีชาญาณ ฉันจะสามารถผ่านพ้นอันตรายทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต เพราะปรีชาญาณจะเปิดจิตวิญญาณและสมองของฉัน ให้มีความรอบคอบและสามารถแก้ไขทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างดี ทุกๆ เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 กันยายน 2565 │การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 * * * วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรม * * * การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการมาร่วมกันวางแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนโดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ - งานหลักสูตร - งานวัดและประเมินผล - งานพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน * * * * * * * * *...

แผนกปฐมวัย

23 กันยายน 2565  นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร ............................. วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก... - เขต 1 คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล - เขต 5 คือ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 9 คน...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถม และ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (14-17 ก.ย. 65)
ศึกษาดูงานมาตรฐานสากลรร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถมและ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 - 17 กันยายน 2565- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา บาทหลวงเอกรัตน์...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง (21 ก.ย.65)
พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง …………………………… การประชุมคณะกรรมการกอง หมายถึง ระบบบริหารในกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยให้นายหมู่ลูกเสือของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเกียรติ การจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารภายในของกองลูกเสือประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกองลูกเสือ การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยมีผู้กำกับกองลูกเสือคอยให้คำแนะนำและเสนอแนะ ความเป็นมา แนวความคิดในเรื่องการประชุมนายหมู่ลูกเสือเกิดจากลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ตั้งแต่สมัยที่นำเด็กกลุ่มหนึ่งไปจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png4.png9.png6.png1.png1.png7.png
วันนี้443
เมื่อวานนี้3383
อาทิตย์นี้17324
เดือนนี้443
รวม2496117

Who Is Online

2
Online

วันเสาร์, 01 ตุลาคม 2565 01:20