The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง

ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง”

 

            วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2565  LT ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ โดยอาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร และคณะวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 12 เรื่อง” ให้กับ LN ธิดาแม่พระ ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ จังหวัดกระบี่  โดยความร่วมมือของคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล 

            ประธานวจนพิธีกรรมโดย คุณพ่อนที  ธีรานุวรรตน์  ที่ปรึกษา

            ประธานกล่าวเปิดการอบรม โดย ซิสเตอร์ธิดาเพ็ญ จรัสศรี  ผู้นำ LN ธิดาแม่พระ

            มีโรงเรียนเข้าร่วม 15โรงเรียน จำนวนผู้บริหารและครูเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 134 คน

 29 30 ก.ค 65 ทบทวนกิจกรรมฯ 1229 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 529 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 629 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 12

 

เนื้อหาและกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย  :

- ทบทวนความเข้าใจโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

- กิจกรรมเรื่องน้ำ

- กิจกรรมเรื่องน้ำและประสาทสัมผัส

- กิจกรรมน้ำและเทคโนโลยี

- กิจกรรมเรื่องอากาศ

- กิจกรรมเรื่องอากาศและประสาทสัมผัส

- กิจกรรมเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- กิจกรรมเรื่องคณิตศาสตร์

- กิจกรรมเรื่องแม่เหล็ก

- กิจกรรมเรื่องไฟฟ้า

- กิจกรรมเรื่องแสงสีและการมองเห็น

- กิจกรรมเรื่องเสียง และเสียงรบกวน

- กิจกรรมเรื่องวิทยาการคำนวณ

- การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD)

 

29 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 1329 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 1429 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 1629 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 1829 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 2029 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 2229 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 2429 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 2929 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 4229 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 4429 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 5229 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 9029 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 9129 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 8529 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 10129 30 ก.ค 65 ทบทวนวิทย์ จ.กระบี่ 111

 

(ภาพ : ครูอุ้ย)

 

 

 

 

<<รูปภาพทั้งหมด >>

<< Facebook >> 

Link เพื่อแชร์: https://bit.ly/3zlbEMA

******************************

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

 

สาระ - การศึกษา

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) Comunita Incontro School for The blind เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่...

สำนักอำนวยการ

ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 (21 ก.ย. 65)
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 09.30 -...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

บอดี้การ์ดชีวิต
บอดี้การ์ดชีวิต ............................................. “การเรียนรู้สิ่งต่างๆของโลกนี้ยากมาก การจะพบสิ่งที่อยู่แค่เอื้อมก็ยากหนักหนา แล้วผู้ใดจะค้นพบสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ได้” (ปรีชาญาณ 9:16) กษัตริย์ซาโลมอนวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า และท่านก็เป็นกษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเปี่ยมด้วยปฏิภาณไหวพริบ ฉันรู้ว่าหากฉันมีปรีชาญาณ ฉันจะสามารถผ่านพ้นอันตรายทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต เพราะปรีชาญาณจะเปิดจิตวิญญาณและสมองของฉัน ให้มีความรอบคอบและสามารถแก้ไขทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างดี ทุกๆ เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 กันยายน 2565 │การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 * * * วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรม * * * การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการมาร่วมกันวางแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนโดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ - งานหลักสูตร - งานวัดและประเมินผล - งานพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน * * * * * * * * *...

แผนกปฐมวัย

23 กันยายน 2565  นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร ............................. วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก... - เขต 1 คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล - เขต 5 คือ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 9 คน...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถม และ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (14-17 ก.ย. 65)
ศึกษาดูงานมาตรฐานสากลรร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถมและ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 - 17 กันยายน 2565- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา บาทหลวงเอกรัตน์...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง (21 ก.ย.65)
พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง …………………………… การประชุมคณะกรรมการกอง หมายถึง ระบบบริหารในกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยให้นายหมู่ลูกเสือของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเกียรติ การจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารภายในของกองลูกเสือประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกองลูกเสือ การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยมีผู้กำกับกองลูกเสือคอยให้คำแนะนำและเสนอแนะ ความเป็นมา แนวความคิดในเรื่องการประชุมนายหมู่ลูกเสือเกิดจากลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ตั้งแต่สมัยที่นำเด็กกลุ่มหนึ่งไปจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png4.png9.png6.png1.png1.png4.png
วันนี้440
เมื่อวานนี้3383
อาทิตย์นี้17321
เดือนนี้440
รวม2496114

Who Is Online

2
Online

วันเสาร์, 01 ตุลาคม 2565 01:19