The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

              วันที่ 9 สิงหาคม 2564  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประชุมผู้ช่วยระดับปฐมวัย  หัวข้อ “การประเมินพัฒนาการ : ฐานสมรรถนะ”  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  เวลา 10.00 - 11.00 น.  โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 34 โรงเรียน จำนวน 62 ท่าน

 

9 ส.ค 64 1

 

              อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ได้ให้แนวทาง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ร่องรอย ผลงานของเด็กที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การอ่าน - การวาดภาพ การเขียนคำศัพท์ การวิเคราะห์ตัวละคร และเหตุการณ์จากนิทาน การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ  Clip VDO ที่ผู้ปกครองส่งมาให้ครู เช่น การร้องเพลง การทดลองวิทยาศาสตร์ การทำงานบ้าน การสำรวจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ การออกกำลังกาย การเล่นเกมการศึกษา การเพาะปลูก กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต การทำกิจกรรมจากใบงานของครู ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน..... ที่สอดคล้องหลักการของการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นความรับผิดชอบของครูที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

9 ส.ค 64 20

 

              และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยใช้สมรรถนะทั้ง 7 Domain แสดงพฤติกรรมที่เด็กสามารถทำได้ในช่วงอายุนั้น ๆ  ในการขอความร่วมมือผู้ปกครอง ได้สังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติของบุตรหลาน ว่าสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ได้ ประเด็นสำคัญผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าบางรายการพฤติกรรมบุตรหลานยังทำไม่ได้  ไม่เป็นไร เพราะข้อมูลที่ได้จะช่วยเป็นแนวทางที่ครูจะได้วางแผนการพัฒนาเด็กในช่วงเวลาที่สามารถมาเรียนในโรงเรียนได้ เพื่อให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่สมวัยต่อไป

 

9 ส.ค 64 17

9 ส.ค 64 18

9 ส.ค 64 19

 

<<Facebook >>                    <<ภาพทั้งหมด>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3fO4CXA

 

************

สถานที่ ห้องแผนกปฐมวัย ชั้น 4

อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

1 ธันวาคม 2564 คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส
คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส ━━━━━━━━━━━━━━━━━วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าคำนับและขอพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3IcPzng

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก - World Scout Jamboree
ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก World Scout Jamboree World Scout Jamboree คือ Scout jamboree การประชุมเพื่อการรื่นเริงของเหล่าลูกเสือหรืองานชุมนุมลูกเสือ ขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) World Organisation of the Scout Movement ซึ่งโดยทั่วไปมีลูกเสือหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้าร่วม...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png5.png3.png9.png3.png2.png
วันนี้2223
เมื่อวานนี้2199
อาทิตย์นี้12772
เดือนนี้7363
รวม453932

Who Is Online

3
Online

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 14:34