The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

Pope Francis prayer videos

...................................จาก พระสันตะปาปาฟรังซิส

ทั้งโลกควรอธิษฐาน ตอนนี้ เลย...

พ่อ หยุด สิ่งที่พ่อกำลังทำ

น้อมศีรษะและภาวนาบทนี้พร้อมน้ำตา

ขอให้เราก้มศีรษะภาวนา

ข้าแต่พระบิดานิรันดร

พระองค์ทรงสร้างโลก

โปรดทำให้มันหยุดหมุนสักครู่

พระองค์ได้หยุดเสียงที่เราทุกคนสร้าง

พระองค์ได้ทำให้เราคุกเข่าอีกครั้ง

และวอนขออัศจรรย์อย่างหนึ่ง

พระองค์ได้ปิดวัดต่าง ๆ ของพระองค์

เพื่อเราจะตระหนักว่าโลกของเรามืดเพียงไร

ถ้าปราศจากพระองค์

พระองค์ทำให้ผู้หยิ่งทะนง และผู้ทรงพลังอำนาจ

ต้องสยบลง

เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจต่าง ๆ กำลังปิดตัวลง

เราได้ทะนงตนมาก เราคิดว่า ทุกสิ่งที่เรามี

ทุกสิ่งที่เราครอบครอง เป็นผลของการทำงานหนัก

เราลืมไปว่า เป็นพระหรรษทานและเมตตาธรรมของพระองค์

ที่ทำให้เราเป็น

เรากำลังวิ่งวน

มองหายารักษาโรคระบาดนี้

ที่จริงเราต้องสุภาพ

และวอนขอพระองค์ทรงนำและปรีชาญาณ

เราอาศัยอยู่ในโลก เหมือนเราจะอยู่ที่นี่ตลอดกาล

ราวกับว่าไม่มีสวรรค์

การทดลองเหล่านี้อาจเป็นพระเมตตาของพระองค์ปลอมมา

ไวรัสนี้อาจเป็นวิธีของพระองค์เพื่อชำระเรา

ทำให้วิญญาณบริสุทธิ์

เพื่อนำเรากลับมาหาพระองค์

วันนี้ ขอให้ทุกคนที่เห็นบทภาวนานี้

ร่วมใจกันภาวนา วอนขอการอภัย

การรักษา และการคุ้มครองให้พ้นจากไวรัสนี้

ขอทรงขจัดมันจากโลก

พระองค์ทรงรอคอยลูกด้วยความอดทน

ลูกเสียใจที่ไม่ฟัง ที่เห็นแก่ตัว

และหลงลืมไปว่า พระองค์เป็นพระเจ้า

พระองค์ตรัสวาจานั้น

วิญญาณของลูกจะได้รับการรักษา

ทั้งนี้ อาศัยพระนามของพระเยซูเจ้า

อาแมน

 

- ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ ถอดความ -

13 - 04 - 2021

1618489436977

· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
From Pope Francis
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
The whole World should be praying this right now. 
I stopped what I was doing, bowed my head and said this prayer. It put tears in my eyes 
Let’s bow our heads and pray: 
Eternal Father, You made the whole World stop spinning for a while.You silenced the noise that we all have created. 
You made us bend our knees again and ask for a Miracle. 
You closed Your Churches so we will realize how dark our World is without You in it. 
You humbled the proud and powerful. 
The economy is crashing, businesses are closing.
We were very proud, we thought that everything we have, everything we possess, was the result of our hard work.
We have forgotten that it was always Your grace and mercy that made us who we are. 
We’re running in circles looking for some cure to this disease, when in fact we need to humble ourselves and ask You for guidance and wisdom.
 We’ve been living our lives like we will be here on Earth forever, like there’s no Heaven.
 Maybe these trials are Your mercy in disguise. 
Maybe this virus is actually Your way of purifying us, & cleansing our souls, bringing us back to YOU. 
Today as these words travel the internet, may all who see them join their hearts and hands together in prayer! Asking for forgiveness & asking for healing & protection from this virus…GOD just wipe it from the Earth! 
Father You have been patiently waiting for us. We’re sorry for ignoring Your voice.. and in our selfish ways, we’ve sometimes forgotten that YOU are GOD! 
You only need to say the word and our souls shall all be healed.
We ask these things in Jesus name! …
Amen
.
Prayer for all
KEEP SHARING
GOD BLESS
.

สาระ - การศึกษา

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง
(ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย (ภาพจาก รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19) ผลวิจัย TSRS...

สำนักอำนวยการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 (27ม.ค.66)
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 -------------------------------------------- เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2566 โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (ภาพ:ข่าว>>ยุพิน พลหนา,ภัทรภา เพ็งทะเล) สำนักอำนวยการ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความรำลึกและส่งคำภาวนาแด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 (4 ม.ค. 66)
ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แสดงความรำลึกและส่งคำภาวนา แด่ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - วันพุธที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2023 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ และจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 กุมภาพันธ์ 2566 │วันวิชาการโรงเรียนมารดานฤมล
" วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ Laudato Si ( Academic Advancement – Savoir Faire Laudato Si ) " * * * * * * * * * วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “วิชาการก้าวไกล ใส่ใจ Laudato Si ( Academic...

แผนกปฐมวัย

24 มกราคม 2566 ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย”
ประชุม “ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษาฯ .................................................... คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (3-5 ธ.ค. 65)
การอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประธานในวจนพิธีกรรมปิด โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 20.30 น....

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ (1ก.พ.66)
พิธีการลูกเสือ - พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ภาพจาก : https://www.pcsm.ac.th/news.php?ntid=1&view=20210322135419yZvmg7T ความหมาย พิธีการตรวจโดยรองผู้กำกับลูกเสือ หมายถึง การตรวจหมู่ลูกเสือโดยรองผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้กำกับลูกเสือให้ทำหน้าที่ตรวจ ขั้นตอนและวิธีการ ผู้กำกับ สั่งให้รองผู้กำกับลูกเสือไปตรวจ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าให้ตรวจอะไร รองผู้กำกับ เมื่อได้รับคำสั่งให้ไปตรวจ ให้ทำความเคารพผู้กำกับลูกเสือโดยการทำวันทยหัตถ์ (ผู้กำกับลูกเสือรับการเคารพ) แล้วรองผู้กำกับลูกเสือรีบเดินไปยืนหน้านายหมู่ลูกเสือ...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

TimeTableTest265

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png9.png6.png4.png3.png6.png
วันนี้4081
เมื่อวานนี้3379
อาทิตย์นี้13939
เดือนนี้7460
รวม3096436

Who Is Online

11
Online

วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2566 20:40