The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

สาระ - การศึกษา

12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก
(ภาพจาก โรงเรียนเซนต์แอนโทนี) การศึกษายุคใหม่นั้นเด็กจำเป็นต้องรู้วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมี 12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญา ซึ่งเป็นทักษะต่าง ๆ ที่เด็กหนึ่งคนควรจะต้องมี สร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ให้รอด เมื่อเกิดและเติบโตในโลกยุคนี้ 12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก 1. ทักษะความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง ให้โอกาส ให้พื้นที่ ให้เด็กภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง 2. ทักษะแรงจูงใจ...

สำนักอำนวยการ

21 ก.ค. 2564 ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 (Zoom Video Conference)
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 (Zoom Video Conference) เวลา 10.00-12.00 น. วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conferenceโดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามเรื่องการสอนแบบออนไลน์ การคืนค่าธรรมเนียมอื่นๆ แก่ผู้ปกครอง และแนวทางในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน รายนามคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประชุม 1....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ขนมปังและปลากับพระเมตตาของพระเจ้า - เติมวิตามินใจด้วยพระวาจา ไปกับ น้ำผึ้งหวาน
ขนมปังและปลากับพระเมตตาของพระเจ้า .............................................. ศิษย์อีกคนหนึ่ง คืออันดรูว์น้องของซีโมนเปโตรทูลว่า “เด็กคนหนึ่งที่นี่มีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) Pdf Dowload >> แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เอกสารเพิ่มเติม >>...

แผนกปฐมวัย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประกาศ เลื่อนการอบรมออนไลน์  วันที่ 10-11 ก.ค 2564
เนื่องจากกระแสข่าวที่จะมีการล็อกดาวน์ 14 วัน และสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการฯ จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมอบรม เนื่องจากบางโรงเรียนอาจมีการรวมตัวกันเพื่อร่วมอบรม โครงการฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการอบรมออนไลน์ วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2563 (รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา)
ด้วย สช. ได้จัดทำระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่นำเข้าข้อมูลและส่ง SAR ออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มใช้ในการจัดทำและส่งรายงาน ปีการศึกษา 2563 นี้ สช.จึงขอให้โรงเรียนเอกชนเตรียมข้อมูลสารสนเทศและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความพร้อมก่อนเปิดระบบนำเข้าข้อมูล SAR ออนไลน์ ซึ่งหากระบบเปิดใช้งาน สช.จะมีหนังสือแจ้งโรงเรียนในคราวต่อไป...

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

Coogsang

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

pak22

find us on youtubeunnamed

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

9.png4.png8.png2.png9.png
วันนี้547
เมื่อวานนี้2735
อาทิตย์นี้6598
เดือนนี้53294
รวม94829

Who Is Online

3
Online

วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564 08:44