The Education Department of Bangkok Archdiocese

166235465 482427906451546 2782307620121318455 n

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอสื่อการเรียนรู้ Learn Rabbit นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ฟังก์ชันเพื่อการจัดการชั้นเรียนอย่างครบกระบวนการ สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่... เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอดเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.learnrabbit.com
- - -
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

166876856 482428076451529 7744073520363263326 n

166825567 482427743118229 4071881276776478187 n

สาระ - การศึกษา

Feedback สู่ Reflection (การสะท้อนที่แตกต่าง)
Feedback สู่ Reflection 😃การจะทราบหรือประเมินว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภายใน ทั้งความคิด ความรู้สึก อย่างไรนั้น เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า ผลสะท้อนกลับ (feedback) แต่วันนี้จะนำเสนอแนวคิด การสะท้อนคิด (reflection) เพื่อสนับสนุนให้การประเมินนำไปสู่การเรียนรู้ภายในที่เข้มข้นขึ้น ⏰โดยปกติเมื่อนักเรียนส่งชิ้นงาน หรือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ คุณครูจะให้ feedback สะท้อนว่าสิ่งที่ครูเห็น...

สำนักอำนวยการ

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ร่วมงาน“วันฉลองการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์แมรี่ครบ100 ปี”และเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ(1ธ.ค.66)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ได้ไปโรงเรียนเซนต์แมรี่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมงาน “วันฉลองการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์แมรี่ครบ100 ปี” และเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “100 ปี ร้อยสายใยดวงหทัยเซนต์แมรี่” ในโอกาสนี้ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า โดยมีพระสงฆ์ นักบวช ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้ปกครอง และนักเรียน...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2566 (7 ธ.ค. 66)
การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2566วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ-------------------------------- บาทหลวงทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาลฯ เป็นประธานการประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันพฤหัสฯที่ 7 ธันวาคม 2566 การประชุมครั้งนี้คุณพ่อกล่าวต้อนรับคณะกรรมการใหม่ 6 ท่าน...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 พ.ย. 66 │ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตร : โค้ดดิ้งพื้นฐานเพื่อการสร้างและพัฒนาเกมอีสปอร์ต (ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนโค้ดดิ้งผ่านเกมและโปรแกรมการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลกหลักสูตร : โค้ดดิ้งพื้นฐานเพื่อการสร้างและพัฒนาเกมอีสปอร์ต (ระดับประถม – มัธยมศึกษา) * * * * * * * * * Download เอกสาร >> Click หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร. คุณอนุรักษ์ ศิริมณฑา 090 982 3661ผู้ประสานงานโครงการ * * * * * * * * * แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

แผนกปฐมวัย

2 ธันวาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice : ระดับปฐมวัย” * * * * * * * * * * * วันที่ 2 ธันวาคม 2566 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ : Best Practice” ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณพ่อเปโตรสุพจน์ กฤษ์สุจริต อธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม มีครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 107 คน วิทยากรโดย.....

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

นิเทศเยี่ยมเยียนแผนงานตามมาตรฐานสากล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง และโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี (3 ธ.ค. 66)
นิเทศเยี่ยมเยียนแผนงานตามมาตรฐานสากลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง และ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี------------------------------- คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศเยี่ยมเยียน ตามแผนงานตามมาตรฐานสากล นิเทศเยี่ยมเยียนแผนงานตามมาตรฐานสากล...

แผนกภาษาต่างประเทศ

18 - 19 พฤศจิกายน 2566 │อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "English Exam Writing Techniques for Primary and Secondary Levels" * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “English Exam Writing Techniques for Primary and Secondary Levels” ให้กับคณะครูในโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับประถมศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 จำนวน...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การเสวนาเรื่อง
งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 4 - 8 ธันวาคม ค.ศ. 2023 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ................................................... เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. การเสวนาเรื่อง"การจัดกิจกรรมศาสนาในงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10" ณ วัดน้อยนักบุญยอร์จ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี ดำเนินรายการโดย บาทหลวงยอห์นบัปติสต์ นุพันธ์...

Fr CECT

Poster240666

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png1.png0.png1.png4.png4.png0.png
วันนี้2556
เมื่อวานนี้6232
อาทิตย์นี้34020
เดือนนี้43370
รวม5101440

Who Is Online

9
Online

วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566 13:55